How to purchase the Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fake Degree

» Samples » Other Samples » How to purchase the Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fake Degree

How to purchase the Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fake Degree

November 2, 2022

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (İngilizce: Middle East Technical University, METU), 15 Kasım 1956 tarihinde, zamanın Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup akademisyen tarafından Ankara’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. How to purchase the Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fake Degree?Mersin’de bulunan Deniz Bilimleri Enstitüsü ve KKTC’de bulunan ODTÜ KKK (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) dışında bütün binaları aynı kampüstedir. Bugüne kadar 120 binin üzerinde mezun veren üniversitenin eğitim dili İngilizce’dir.Buy the Fake Transcript and Certificate online.Yabancı dilde eğitim vermek, merkezî bilgisayar sistemi kurmak, üniversite müzesi açmak, teknokent kurmak, internet bağlantısı gerçekleştirmek gibi ülke çapında birçok ilki gerçekleştirmiştir. 2014’te Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması’nda 85. sırada yer alan ODTÜ, bu listede ilk yüze girebilen tek Türk üniversitesidir.We can sell the ODTÜ Fake Diploma for you.

1954’te Pensilvanya Üniversitesi’nden Prof. Charles Abrams, Birleşmiş Milletler’in görevlisi olarak Orta Doğu’daki konut sorunu ve üniversitelerin mimarlık ve şehir-bölge planlama eğitimine ilişkin araştırma yapmak üzere Türkiye’ye gelir. İncelemelerini bir rapor halinde BM’ye sunan Abrams, Türkiye’de mimarlık ve planlama eğitimi verecek bir teknoloji enstitüsünün kurulmasını önerir. Bunun üzerine BM, Pensilvanya Üniversitesi’nden G. Holmes Perkins’i, Türk mimarlarını ve şehir – bölge plancılarını yetiştirecek bir enstitünün kurulması için görevlendirir. Böylelikle ODTÜ, 15 Kasım 1956 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir enstitü olarak “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla 2 yabancı ve birkaç Türk öğretim elemanı kadrosuyla İngilizce dilde eğitime başlar. Birleşmiş Milletler kanalıyla gelen bu yabancı öğretim elemanlarından biri Mart 1959’a kadar geçici direktörlüğü de üstlenen Thomas Godfrey, diğeri ise Marvin Sevely’dir. Kurulduğu hâliyle yönetim düzeni, MEB’e bağlı herhangi bir enstitünün yönetimden farklı bir niteliğe sahip olan ODTÜ’de yönetimin en üst karar organı “Mütevelli Heyeti” olarak adlandırılan ve başlangıçta 5 üyeden oluşan bir kuruldur.Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan yetiştirmek üzere kurulan enstitünün açılışından önce dönemin Maarif Vekili Ahmet Özel “Meclise sunulan tasarının kanunlaşması sonunda enstitü, Orta Doğu’nun en büyük teknik üniversitesi hâline getirilecektir.” diyerek enstitünün bir süre sonra üniversite hüviyetini alacağını bildirmiştir.

 

Maybe you like also

  • Categories